joi, 25 decembrie 2008

Rosarium (Pietate)

! roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus,
nimeni în oraş nu ştie
de ce-a fost luat şi dus,
roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus !

roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus !

! roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus,
vina lui e-atît de mare
că măcar nu s-a mai spus,
roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus,
roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus !

! roagă-te-n genunchi, Marie,
pentru pruncul tău Iisus,
roagă-te-n tăcere mare
cît vecinii nu te-au spus,
că te rogi mereu, Marie,
pentru pruncul tău Iisus,
că te rogi mereu, Marie,
pentru pruncul tău Iisus !

Doina (Tobe în noapte)

! se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
se aud ca o pedeapsă tobele bătînd,
se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
ori mă-aud pe mine însumi lîngă zid plîngînd,
se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
ori mă-aud pe mine însumi lîngă zid plîngînd?

! se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
dă-mi un semn că nu sînt mort închis într-un mormînt!
se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
singur mă lipesc de zid şi murmur tremurînd:
se aud în noapte tobe, Doamne, se aud
ori ne-nchizi într-un sicriu înverşunat bătînd?

! se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
bateţi tobe, bateţi tobe, bateţi pînă cînd
ca un ritm al groazei bateţi tobe pînă cînd
sufletul închis de ziduri va muri bătînd,
se aud în noapte tobe, Doamne, se aud
ori doar sufletul meu bate desperat gemînd?

! se aud în noapte tobe, Doamne, se aud,
ori sînt îngeri care cad şi ţipă pe pămînt,
tobele nu pot, nici sufletul să-mi mai aud,
ah, duceţi-mă-n convoi şi-ucideţi-mă blînd,
îndura-ţi-vă ah tobe singure bătînd,
ah, duceţi-mă-n convoi şi-ucideţi-mă blînd !

Rosarium (Ave Maria)

! eu de niciundelea venit,
în trupul tău tu m-ai primit,
Ave Maria, Ave Maria,
cu trupul tău m-ai încălzit,
cu trupul tău tu m-ai hrănit,
Ave Maria !

! în trupul tău m-am primenit
şi ţi-am rupt trupul şi-am ieşit,
Ave Maria, Ave Maria,
de dragul meu te-ai pribegit,
la toată lumea te-ai robit,
Ave Maria !

! cine-i Acel aşa sfinţit,
să-ţi măsure cît ai iubit?
Ave Maria, Ave Maria,
îndurătoareo, mi-ai privit
pe cruce trupul meu sfîrşit,
Ave Maria !

! linţoliu moale-ai pregătit
şi-n trupul tău iar m-ai primit,
Ave Maria, Ave Maria,
doar suferinţă-ai suferit,
doar cu iubire ai iubit,
Ave Maria !

! eu de niciundelea venit,
un venitic ce-i pămîntit
nu îţi las ţiia, nu îţi las ţiia
decît calvarul nesfîrşit,
Hristos prin sine-adeverit
eşti tu, Maria !

Rosarium

! mi-i bolnavă carnea. Tronul dimineţii
mă aşează-n legea suferinţii
ca şi Petru îmi văd faţa morţii
în oglindă. Şi căzuţi mi-s dinţii.
c-am voit să-ţi port gloria morţii
iată-n ziuă că arăt ca mort!
unde sînteţi, voi, pămînturi ale tainei
trupuşorul să mi-l port?
trup al meu frumos şi gol de-acuma
nimăruia drag cu plînsu-n el,
chiar de-ai vrea să mi-l săruţi, Regină,
morţii toţi, Regină, sînt la fel !

Jeu d’Amour (Domniţa)

I.
Ochilor, mult prihană!

ochilor, multă prihană,
ochilor, multă prihană,
frumuseţea ei vi-i rană,
frumuseţea ei vi-i rană,
ochilor multă prihană!

! că de cînd o aţi văzut-o,
că de cînd o aţi văzut-o,
pleoapa n-aţi mai coborît-o,
pleoapa n-aţi mai coborît-o,
ochilor, multă prihană!

! aţi făcut cu ea pacatul,
aţi făcut cu ea pacatul,
lumea toată v-a fost patul
lumea toată v-a fost patul,
ochilor, multă prihană!

! aţi însîngerat pămîntul,
aţi însîngerat pămîntul
cu-al ei sînge-nveninîndu-l
cu-al ei sînge-nveninîndu-l,
ochilor multă prihană!

! crunţi mi-s ochii şi ţărîna,
crunţi mi-s ochii şi ţărîna,
ca la morţi vă-nchid cu mîna
ca la morţi vă-nchid cu mîna
ochilor, multă prihană!

! ochii mei, de-acum durmiţii,
ochii mei, de-acum durmiţii,
au ţinut calea Domniţii,
au ţinut calea Domniţii,
ochilor, multă prihană!

! geana suferă pe geană,
geana suferă pe geană,
ochii mei de genţiană
ochii mei de genţiană,
ochilor multă prihană!

! a plecat de-acum Domniţa,
a plecat de-acum Domniţa,
mărita-o-ar gărgăriţa,
mărita-o-ar gărgăriţa,
ochilor multă prihană!

! mult mă bucur şi nu sufăr,
mult mă bucur şi nu sufăr,
pentru tot ce vînd şi cumpăr,
pentru tot ce vînd şi cumpăr,
ochilor, multă prihană!

! da Frumseţea nu să vinde,
da Frumseţea nu să vinde,
nici cu noi nu se deprinde,
nici cu noi nu se deprinde,
ochilor multă prihană!

! o vedem şi-i ţinem partea,
o vedem şi-i ţinem partea,
şi ne-omoară ca şi Moartea,
şi ne-omoară ca şi Moartea,
ochilor, multă prihană!

! o vedem şi-i ţinem partea,
o vedem şi-i ţinem partea,
şi ne-omoară ca şi Moartea,
şi ne-omoară ca şi Moartea,
ochilor, multă prihană!

sâmbătă, 13 decembrie 2008

Doina (Copilul Bătrîn)

! un plîns îţi plînge vecinic în ureche,
în Cartea Morţilor un sunet vechi,
bocetul lumii inimii pereche
cum lumile în Brahma sînt perechi !

! o, luminează-mi Calea prin pustiuri
muzică veche-a primului dezastru,
să fiu senin ca morţii în sicriuri
bun pe pămînt ca-n univers un astru !

! să nu mă tem de suferinţi şi pacea
nască-se-n mine ca-ntr-un uter sfînt,
bărbatul sterp să poarte-ntr-însul rodul
misticul rod, pleromă, ca sîngele curgînd !

! tristeţe mi-i că-mi moare-ncet tristeţea,
otravă nouă bucurie beau,
să mai fiu tînăr toată tinereţea
ca o mireasă blîndei morţi o dau !

! o jale cosmică de-acum de mine
deopotriva cărnii se desface
funebre fluvii spumegă de groază
şi-n mări ca alcyonii cuibaru-şi fac în pace !

! tei cu parfum de sfîntă dezbrăcată
flagel al cărnii ruguri pentru aştri!
o voce-aud şi-i tot din astă lume
şi moartea-mi luminează Ochi-Albaştri !

! la ce ni-i bun pe totdeauna traiul,
la ce mătasa albei tale rochi?
nu putem ţine noi pe braţe Raiul
cum nu-ţi poţi ţine lacrima în ochi !

! măcar apari Mireasă nevăzută
ca Sufletul, prunc singur printre morţi,
cu plete sclave încă celor nuferi
plîngîndu-te cu pîntece, lungi torţi,
regină-a lor, pe sînuri duci tăcută
jug de santal şi ştiu amarnic suferi
imaculată Graţie cumplită
tu care Plugul Lumii arînd Oceanul porţi !

! fraţi de-o fiinţă ne va-nvinge boala,
trăim în noaptea relelor măsuri,
v-aţi pierdut inima fiinţi de groază
şi veţi muri ca fiara prin păduri !

! singur acum şi singur de cînd lumea
batjocoreşte Templul din Pămînt,
voi sta văzînd Regina Morţii blîndă
ţesînd ca un Paianjen pînzeturi de-aur sfînt !


4 Cezar Ivănescu

Către discipoli (Batalionul sacru)

Celor 119 bărbaţi tineri din Craiova cau au venit
la Bucureşti, la Revoluţie, şi s-au întors în Craiova
numai 19 şi, dacă îmi îngăduie, Domnului Iosif Sava
din gura căruia am auzit bazmul cel amuţitor.

! treceau azinoapte, mamă,-o sută de bărbaţi
numai în carnea lor de aur îmbrăcaţi...
unde vă duceţi voi o sută de bărbaţi?
noi sîngele ni-l ducem zeilor curaţi.
unde vă duceţi voi o sută de bărbaţi?
noi sîngele ni-l ducem zeilor curaţi!

! luaţi-mă cu voi o sută de bărbaţi
de Dumnezeu cu gura lui adînc strigaţi,
voi sînteţi toţi strigarea Domnului spre noi
venindu-i ca un cor de îngeri înapoi,
voi sînteţi toţi strigarea Domnului spre noi
venindu-i ca un cor de îngeri înapoi

! treceau azinoapte, mamă,-o sută de bărbaţi
purtîndu-şi giulgiurile albe-n al lor braţ
ca pe un strai de nuntă-al Lumii şi miraţi
ca de-o Mireasă,-n faţa ei îngenuncheaţi,
ca pe un strai de nuntă-al Lumii şi miraţi
ca de-o Mireasă,-n faţa ei îngenuncheaţi!
4 Cezar Ivănescu