vineri, 22 noiembrie 2013

* * *

! cum am putea fi fericiți
cînd întîmpinăm
și binele și răul cu indiferență?
atîta indiferență că într-o zi crăpăm
ni se sparge coșul pieptului
de rîs: sîntem de rîs
nevătămați... și atît de depărtați
de tot ce se întîmplă
cu destinul nostru –
ca zeii !


în Rod III, Ed. CR, 1975

Cezar Ivănescu, Sala de gimnastică (pretext muzical)

lui Virgil Mazilescu

Sala de gimnastică ne-așteaptă
Vom păși pe vîrfuri doar
Nimeni nu va ști că-n noaptea asta
Vom veni în sală iar –

Carnea albă-n noapte o să cînte
Mușchii-or să se-ntindă lin
Ca un cor de suflete ce-s gata
Să-și ia zborul lor deplin

Marmura tăcută o să sune
Țeasta cînd ne-o vom izbi –
Nu te teme,-i noaptea-n care
Sînge nu se va ivi –

Ca pe-o oarbă-ncet te voi conduce
Inima-ți voi potrivi
Să se-nfigă-ncet în raza lunii –
Singur eu voi suferi

Ca pe-un orb de mînă mă vei duce
Nu te voi putea privi
Și va fi cu atît mai pură noaptea
Cu cît nu ne vom iubi –

Sala de gimnastică ne-așteaptă
Trupul cere zi de zi
Mai frumos să facem trupul vieții
Și ușor ca-n prima zi –

în Rod III, Ed. CR, 1975
 ! cum nu ştiu mânurile-ţi să mă-aline,
cum nu ştiu trupul să-mi zidească tot
ca pe o casă bună pentru mine,
cum nu ştiu mânurile-ţi, cum nu pot,
ca pe o casă bună pentru mine,
cum nu ştiu mânurile-ţi, cum nu pot?


! de m-ai zidire tu cu a ta mână
m-ai face cum e Soarele de sfânt
care-a lui dulce moarte îşi amână
numai de dragul tău prealuminând,
care-a lui dulce moarte îşi amână
numai de dragul tău prealuminând !

! căci nu s-a mai văzut şi niciodată
nu s-o mai naşte-n totul necuprins
altă făptură pururi mai curată
ca tine, tu, Fecioară de ne-nvins,
altă făptură pururi mai curată
ca tine, tu, Fecioară de ne-nvins !

! şi îngeri cad şi cad din cer heruvii
orbiţi de trupul tău cel harizmat,
au, îngeri, oare ea Regină nu vi-i,
voi, heruvimi, de ce-aţi îngenuncheat ?
au, îngeri, oare ea Regină nu vi-i,
voi, heruvimi, de ce-aţi îngenuncheat ?

! de m-ai zidire tu cu a ta mână,
m-ai face cum e Soarele de sfânt,
numai lumină bună să-mi rămână,
muritul trup pe cruce sângerând,
numai lumină bună să-mi rămână,
muritul trup pe cruce sângerând !